Skip to content

Miénk az ünnep!  

Szenteste 2020. 12. 24. Bakonycsernye

Zsid 1,1-6; Textus: Ján 7, 28-29

Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr, és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsőségét. (2Móz 16, 6.7)

Szeretett Testvérek!

 

Ha pásztor lennél, vagy bölcs és 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, vajon mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél! Hetekkel ezelőtt hallottam e dal fülbemászó dallamát, egyszerű ám lényegre törő volt az üzenetét, azóta sem tudtam kiverni fejemből.

Az egészen bizonyos, hogy a karácsonykor megszületett isteni gyermek csodája minden ember szívét megérinti. Nem csak a gyermekekét, hanem a gyermekeknek csodát álmodó felnőttekét is. Ám a karácsony igazi titka nem az általunk megálmodott csodáról szól, hanem az Isten által megálmodott csodáról. Mert Isten nagyot álmodott, amikor megteremtett téged, aki most itt toporogsz a hidegben. Isten azt álmodta rólad, hogy vele együtt, békességben éled le az életed. S Isten azt álmodta rólad, hogy a világ és a megátalkodott emberek semmi nemű gonoszsága nem fogja megzavarni kettőtök barátságát. kettőtök egymás iránt érzett szeretetét.

S hogy elhidd, az Isten mennyire komolyan gondolta a ti barátságotokat megajándékozott bennünket egy csodálatos ünneppel: a karácsonnyal. Az év legsötétebb napjaiban, a hidegben, az éjszaka leple alatt elküldte hozzánk a világ Megváltóját. Aki álruhás hercegként, rongyos istállóban jött világra. Amikor a leginkább magadra hagyatott és elárvult vagy, idézd föl magadban gyermekkorod karácsonyait. Meríts erőt azok békességéből, mert, ahogy szüleid békét és biztonságot adtak a karácsonyi csoda átélésére, Mennyei Atyánk úgy szeretné odaadni neked mai is az Isten gyermekeinek békességét.

E béke tartós átélésének egy titka van csupán. Amikor odamész a pásztorokkal és bölcsekkel a jászolhoz, Te magad is rácsodálkozhatsz mennyire szeret téged az Isten. Mert úgy szerete Isten a világot, s benne Téged is, hogy egyszülött Fiát érted adta, hogy higgyél benne, és életed el ne vesszen, hanem örök értéket adó élet legyen. Hogy egykor, majd, ha utad véget ér, ne csupán áldott emlékű légy, hanem örökéletű is. Jézus a Békesség fejedelme, a Te békéd, a te boldogságod zálloga. „Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; – tényleg? Ismerjük Istent, az embert szeretőt, a bennünket védelmezőt? Szükségünk van-e még Megváltóra, vagy már rég másnak adtuk oda a lelkünket? A vak is látja, valami nincs rendben ezzel a világgal! De ezt a világot mi emberek formáltuk ilyenné!

Sokféle ismeret van a világban és mire megyünk vele? Sokféle ismeret van Jézus Krisztus személyéről is, de mire megyünk vele, ha nem születik meg belőle a vele való személyes kapcsolat. Jézus születésének előkészítéséről egy egészen szép, tekintélyes könyv beszél, az Ószövetség. Minden benne van Róla, amit a próféciák jövendölek. Később az evangélisták írták le Jézus, születésének csodáját a népszámlálás történetébe ágyazottan. Mennyi gyönyörű vers örökítette meg azóta is, a Szent születésének körülményeit! Valamennyire ismerjük az ő történetét. De Ismerjük – e, azt a Jézust, akit az Atya bűneink szabadítására küldött, hogy szenté tegye életünket a vele való kapcsolat?! Ha igazából elmegyünk a jászolhoz, lássuk meg benne, Isten szemefényét! És lássuk meg Jézust későbbi trónján, a kereszten, ahol ártatlanul szenved a te bűnödért és az én bűneimért!

Jézus azért jött, hogy elvegye életed keresztjeit, terheit! Hogy tőlük megszabadulva valóban azt az életet éld, amit Isten nekünk álmodott. Nem tudom megmondani, ki mennyi terhet hozott magával, vagy akar most az ünnepi időben valahol önmaga mélyébe temetni! Ne tegyék! Ne tegyétek! Isten Fia pontosan azért jött el, hogy ezeket a terheket átvegye tőletek. Hogy megtanítson megbocsátani az ellenetek vétkezőknek, és figyelem, önmagatoknak is. Megfigyeltem sokan azért boldogtalanok, mert képtelenek önmaguknak megbocsátani! Szeressétek egy kicsit jobban magatokat! Álmodjatok nagyobbat az életetekről és ne az anyagi világot szolgáljátok!

Életünk sordöntő kérdése lesz az, amikor Jézushoz megyünk, Nem mindegy hogyan tekintünk rá! Jézus az, aki segít megvalósítani Isten rólunk szőtt álmát!

Miután Jézus megmutatta nekünk igazi valóját, az Atyával való szeretet kapcsolatát, bennünket is be akar vonni ebbe a harmóniába. Azért, hogy életed minden napját karácsonyi, sőt húsvéti hitben éld! Jézus  mondja: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”

A világ Megváltójában való hit mindenkit felszabadít, hogy olyan életet éljen, amilyent Isten álmodott róla! E hit szabaddá tesz! Segít megszabadulnunk környezeti ártalmaitól! Felszabadít a teljesítménykényszer alól! Istennek jó vagy úgy, ahogyan vagy, amilyennek Ő megalkotott. És ha ezt elfogadod, akkor boldog leszel Isten szeretetében! Ő fog megszabadítani a magányodból, mert Isten a gyülekezet közösségébe helyez, ahol sok-sok testvéred lesz. Hozzád hasonlóan megváltott embertársaid! S nem csak élsz, de örülsz is az életnek! S azon fogsz munkálkodni, hogy másoknak is örömük legyen! Ez a közösség karácsony óta mindenki előtt nyitva áll! Ámen