Skip to content
fejléc

Önkéntes segítőink szolgálata

“Pap, kántor, harangozó, 1-es, 2-es, 3-as”: így szól a gyermekek körében közkedvelt csapatépítő, és mozgáskoordinációt segítő játék. Az említett tisztségeken kívül azonban sokak munkája biztosítja, hogy szép és rendezett környezetben ünnepelhetünk együtt. Ezen az oldalon szolgálattevőink feladatait gyűjtöttük össze.

Imaközösségünk: semmilyen fizikai erőfeszítést nem igényel e szolgálati ág, mégis a legfontosabb, hiszen küldetésünk legalapvetőbb munkáját, szolgálatát végzik. Könyörgéseket, és esedezéseket tartanak minden emberért! A hozzánk betérőkért, a kívülállókért, a betegekért, fiatalokért és idősekért. Az apostoli időket időző csodálatos ima meghallgatásaink vannak. Az alkalmak minden istentisztelet előtt fél órával kezdődnek.

Kántor: Szervezi a gyülekezet zenei alkalmait, az istentiszteleteken, orgonával, vagy egyéb hangszeres játékkal kíséri a gyülekezet énekét. Kórust vezet, énekeket és a liturgikus elemeket tanítja a gyülekezet közösségének. Közösségünkben ezt a szolgálatot jelenleg hat testvérünk végzi.

Egyházfi: Templomi szolgálattevő, takarítja a templomot, feldíszíti az oltárt, kiteszi az énekszámokat, előkészíti a szentségi alkalmak jegyeit és gondoskodik az istentisztelet méltó külsőségeiről. Gyülekezeti tagjaink alkalomról alkalomra, váltásban végzik szolgálatukat.

Harangozó: az a személy, aki az alkalmi (kazuális) szolgálatokra – pld. temetésekre készülve – megszólaltatja a harangokat. Munkáját lényegesen megkönnyíti a vezérlőegységgel ellátott automatika.

Az autóbuszvezetők szolgálatra az istentiszteletekre való eljutást teszi könnyebbé idősebb testvéreink számára. Az ünnepnapok előtt egy órával települési körjárat indul, amely a házak elől kényelmes kisbusszal egészen a templom udvaráig szállítja a szépkorú híveket. A hétközi istentiszteleteken e járat a kezdés előtt fél órával indul.

Gondnoki és karbantartói csoport: szervezés alatt. Várjuk azokat az önkénteseket, akik a fűnyírásban, favágásban, gépeink és eszközeink szerelésében és javításában, épületeink karbantartásában segítségünkre lennének. Jelentkezni elérhetőségeik és a választott szakterület megadásával a lelkészi hivatalban lehet.