Skip to content

Áldott leszel

Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. : Lk 2, 21

Van abban valami csodálatos, ha valamit Isten kezébe tudunk letenni mikor befejeztük, s amikor valamit elkezdünk, az ő nevében kezdjük azt el.

Ez történik velünk itt a templomban is minden évfordulón. Tegnap este örömöt és hálát, szomorúságot és gyászt hoztunk magunkkal. Kinek mi adatott az elmúlt év során. S így vagyunk itt ma reggel is, hogy az Úr nevében kezdjük el az újat. Azt az előttünk lévő évet, amelyet még az ismeretlenség sűrű ködfátyla takar. Amelyről a bizakodó lelkületűek remélik, jobb lesz. Az óvatosabban gondolkodók azt várják tőle, talán nem lesz rosszabb az előzőnél. S vannak az óvatosabban fogalmazók, semmit nem gondolnak, de mindenesetre itt vannak, hogy erőt kérjenek, erőt gyűjtsenek az előttünk levő időszakhoz.

S vannak dolgok, események amelyekről már most tudhatunk. Amelyeket tervbe vettünk, s amelyek mindenképpen meg fognak történni. Például ebben az évben az ország választásokat tart, s egészen biztosan sok ember életét befolyásolhatja majd az a mi ott történni fog. Lehetnek előre jól tervezhető események, mint amilyen egy ballagás, egy diploma megszerzése, vagy egy esküvő. Gyermek vagy unoka megszületése. Ezeket az eseményeket tudhatjuk és készülhetünk is rájuk de, mint mondtam sok minden titkok még előttünk.

Azonban szeretném elárulni azt is, miben lehetünk teljesen bizonyosak. Abban, amire az idő Urától, Jézus Krisztustól kaptunk ígéretet. Ő azt ígérte tanítványainak, amikor ők is a teljes bizonytalanság és az alig kiszámítható jövendő előtt álltak: „íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

S ha ezt a mondatot megértjük, elfogadjuk nekünk szóló erős üzenetként, akkor az előttünk állóismeretlen is teljesen más megvilágításba helyeződik. Olyan erős ígéret ez, mint a nap ragyogása, amely szétoszlatja az ismeretlent rejtő ködöt, eloszlatja félelmeinket, elűzi tőlünk a reménytelenséget és a magányt. Veletek vagyok! Szól hozzánk Jézus és attól a pillanattól kezdve minden bátrabban indulhatunk el az ismeretlen felé, mert nem leszünk egyedül. velünk lesz az értünk földre jött Isten Fia.

Mennybemenetel
Festmény

A mai istentiszteleti ünnepünknek is egyedül az ad legitimitást, hogy számunkra fontos az ő jelenléte. Fontos az ő neve, fontos az ő nevének jelentése. Fontos a vele való személyes kapcsolat. Csak emlékeztetek rá, ma Jézus a születését követő 8. napon vagyunk. Ilyenkor a megszületett gyermekeket bemutatták a közösségnek, mindenki megtudhatta, nevüket. Jézus, neve ennyit jelent: „Isten a Szabadító”. S Jézus teljes életénének ismeretében el is mondhatjuk, ő volt az, aki nem csak nevében hordozta ezt a szabadítást, mivel elment értünk a legvégsőkig. Cselekedetében hordozta ezt a szabadítást. Gondoljunk a Golgotára!

S amikor boldog új évet szeretnénk remélni, azt kívánunk egymásnak, ez a boldog  Új csak azzal a személlyel együtt képes megvalósulni, aki valóban újat hozott. Soroljam? Hatalma volt, de erről a hatalomról önként lemondott. Gazdag volt de, önként szegénnyé lett. Életre volt és ezt az életet odaáldozta másokért. Ezen tetteinek mozgatója nem volt más, mint a szeretet. Szerette azt, aki elküldte őt, a világ Megváltására. Szerette Istent és engedelmes volt neki mindhalálig. Szerette a halál árnyékában bolyongóemberiséget, szeretett Téged, szeretett engem. De nem csak bennünket, akik azt gondoljuk magunkról, olyan nagy baj nincs velünk, mert fizetünk adót és csendes életet élünk. Hanem szerette azokat is, akik a többi „rendes” ember szemében elviselhetetlenek, a nyilván valóan bűnösöket. A kibírhatatlan természetűeket. Azokat, akikkel nem szívesen mutatkozunk együtt… és még sorolhatnám…

Szeretném teljesen világossá tenni számunkra e mai napon, egy naptári forduló még senkit nem tett boldoggá. Bár ismerhetünk embereket, akiknek sikerült megtartania jobbító szándékú újévi fogadalmát, de attól még hogy ez néhányaknak sikerült, nem biztos, hogy lényegesebben boldogabbak lettek. Igazán boldog évet, igazán új évet attól az Istentől kaphatunk, aki szeretne velünk szorosabb, bizalmasabb és meghittebb kapcsolatot. Aki szeretné ha jobban beengednénk őt életünk különböző területeire. Aki pontosan azért küldte el Jézust, hogy benne a láthatatlan isteni hatalom, közelivé, és szerethetővé megfoghatóvá legyen.

A boldog új évhez nem kell mást tenned, mint szélesre tárni az életed ajtaját és beengedni Jézust az életedbe. Hogy valóban veled vándoroljon, ahogy szeretett énekünkben olyan sok esetben énekeljük.  E nélkül a mély lelki kapcsolat nélkül minden változtatási igény csak felületes és időleges lesz.

Különösen is fontosnak tartom hangsúlyozni ezt, mert a ma élők oly keveset tudnak Jézusról, és ha tudnak is az a tudás felületes.

Sőt e felületes ismeretet szívesen összemossák mindenféle más vallásos ismerettel és tudással. Közkeletű keleti vallásossággal, vagy a szintén nagyon divatos ősmagyar vallás egyes elemeivel. Természetesen mindenki a magáét szereti dicsérni. ezzel, nem tagadom így vagyok én is. S azért érthetetlen számomra, hogy mennyi butaságot tudnak összehordani reményvesztett emberek. Pedig a boldogság csak egy karnyújtásnyira van tőlük. Nem guruk, boszorkányok és egyéb kétes tanítók gondolatai között, hanem a könyvespolcuk egyik sarkában porosodó Szentírásban. Ott az élet könyve, amelyet mindenki olvashat, s aki figyelmesen kitartóan lapozgatja, előbb utóbb ráébred, nincs más Út csak Isten útja. Isten szeretetének egykor közöttünk járt, mára azonban értelmes emberi szavakban megformált alakja Jézus Krisztus. Nála megtalálhatjuk nem csak a boldog új év, hanem a boldog új élet örömét is. Erről szól az evangélium, a betűkbe formált öröm. Ezt találhatjuk meg a vele egykor találkozott tanítványok tanúságtételeiben. A mai tanítványok megújított boldog életében.

Egy polgári ünnepen, egy évfordulón nem lenne szükséges istentiszteleti alkalmat tartani, ha csak, nem lenne fontos számunkra, hogy ez az év is Jézus nevében kezdődjön el. Azt javaslom ma ő nevét segítségül hívva, az ő hangját hallgatva induljunk el a bizonytalan jövő felé. Az ő szent teste és vére serkentsen bennünket jobb, s igazabb tettekre. Az ő általa kapott szabadítás legyen kissé fáradtan induló évünk erőforrása, mozgató rúgója!

Olyan szépen írja Kondor Püspök úr ez évi Bibliaolvasó Útmutatónk beköszöntő soraiban: „Csak néhány lépést kell megtennünk, ahhoz, hogy valóra váljon életünkben a csoda, hogy átélhessük a krisztushoz tartozás örömét, hogy betöltse és áthassa életünket Isten derűjének, békéjének… és boldogságának mennyei légköre. Mert nem elsősorban körülményeink tesznek bennünket kiegyensúlyozottá, és boldoggá, hanem az belső mivoltunktól függ. Csak Jézusnál jöhet rendbe életünk, és ez a belső rendben való lét szenteli meg életünk külső körülményeit is.

Ő maga is ajánlja naponként reggel és este kézbe vennünk az Útmutatót, olvasni a Szentírást, amelyben Jézus hangja szól. Kéri beszéljünk az itt olvasottakról egy másik testvérrel is, aki szintén ebből a tiszta forrásból is táplálkozik. Erre szeretnék bátorítani én is mindenkit. Itt vagyunk, rendelkezésükre, rendelkezésetekre állunk. Ha baj van, ha kérdés van. Szívesen beszélgetünk, minden olyan lelki teherről és bizonytalanságról, ami közösségünk testvéreit nyomasztja!

Püspök úr ebben az írásban a lelki terhek Jézusnál történő letételére bátorít is. Ki másnál lennének jobb helyen ezek, mint nála, aki azért jött közénk a földre, hogy e terheket elvegye, ezektől megszabadítson bennünket! „Hogyan juthatnánk el Isten békességéhez – kérdezi – ha a múlt terhei mindig vádolnak bennünket?” Maradjunk közösségben vele, mert ő nem csak meghalt, hanem fel is támadt értünk, tehát él, uralkodik téren és időn! S ő szeretne rajtunk keresztül is munkálkodni az emberek között. Az áldás is így működik, amiről Mózes beszél: Minden egyes ember, aki kapcsolatban van Isten választott szentjével, Jézussal, s akinek nem csak langyos, felületes a kapcsolata van, az meg fogja tapasztalni, az Úr áldásait!  Hiszen Jézus volt, aki elvette bűnösségünk, ő lett átokká minden emberért és minden ember miatt, elvette vétkünk, maga vitte fel testében a kereszt fára, hogy nekünk, akik ez elfogadjuk gazdagságunk tisztaságunk szentségünk legyen az ő áldozata árán. Igy találunk benne új évre, új életre. Ámen