Skip to content
fejléc

Híreink

templomunk  Magas részvételi aránnyal záródott a gyülekezeti tisztségviselői és presbiteri választás. Amelyben a gyülekezet közgyűlése az elkövetkezendő 6 évre megválasztotta közösségünk opratív munkáját irányító testületet, idegen szóval presbitériumát és annak vezetőségét. A 15 fős presbitérium két póttaggal egészül ki, akik a ciklus alatti változások esetén belépnek a testület aktív tagjai közé. A hét tagú vezetőség mellett a presbitérium tagságát a gyülekezet megválasztott lelkészei és óvodánk  igazgatója egészítik ki. A választás eredményeképpen a közgyűlés a 24 fős presbitériumban öt új tagot választott, akikből ketten a fiatalabb korosztályt képviselik. A legjelentősebb változás a felügyelő személyében történt. Csernyin Sándor 28 éves felügyelői szolgálata után átadja a stafétát ifj. Kalincsák Ferencnek. Felügyelő úrnak hálásan köszönjük azt a sokrétű, konstruktív szolgálatát, amelyel az elmúlt évek alatt segítette építeni a bakonycsernyei evangélikusok közösségét lélekben és fizikai környezetében egyaránt! Hasonló változás történt a másodfelügyelői tisztségben is. Kadlecsik István másodfelügyelő testvérünk szintén 28 év után vált meg tisztségétől, de tapasztalatait, mint presbiter továbbra is kamatoztatni fogja, köszönjük szépen mindkét vállalást! Ifj. Kalincsák Ferenc szolgálatára kérjük Urunk kegyelmét és támogató erejét! Közgyűlésünk a presbitérium tagsága mellett a számvevőszék, a jelőlő és választási bizotság, valamint az egyházmegyi szinten gyülekezetünket képviselő küldöttek tagjait, póttagjait is megválasztotta. A leköszönő presbiterek munkáját hálásan megköszönjük! Kérjük a megválasztottak  szolgálatát, kérjük, imádságos figyelemmel, segítő cselekedetekkel támogassuk! A presbitérium és tisztségviselők beiktatása húsvét ünnepén a 10:30-kor kezdődő istentiszteleten lesz.  Szeretettel várjuk Önöket!

 

Közgyűlési hírek

Gyülekezetünk Közgyűlése (Közgyűlési tagok 2024-ben a választói névjegyzékben szereplő 467 fő. A Szerkesztő) március 3.-n jóváhagyta  a 2024. évi általános tisztújítás jelöltlistáját. Az itt szereplő személyek névsorát közzé teszük, hogy ezzel is segítsük  gyülekezetünk március 24.-n választását. A választásra istentisztelet után kerül sor 11:30-kor. A titkos szavazáson a közgyűlési tagok szavazhatnak.

Táblázat
Jelöltlista