Skip to content

Evangélikus vagyok

Népszámlálás 2021

Hitünk megvallása mindig nagy jelentőséggel bírt. Voltak korszakok, amikor az ilyen hitvallás, egzisztenciális hátrányt jelentet, mint például az 1970-es években, amikor evangélikus és más felekezetű diákokat felállítottak tanáraik, hogy a többiek előtt megszégyenítsék őket hitükért. A szocializmus idején, bizonyos munkahelyi pozíciókba sem lehetett bekerülni, hitvalló keresztényként. De ennél több azonban nem történt. A kereszténység kezdeti időszakában, a zsidó nagytanácstól és a rendet fenntartó római hatóságoktól, börtönt, verést szenvedtek el a Krisztusról tanúskodó apostolok. Később római császárok keresztények ezreit végeztettek ki brutális módon, ha nem voltak hajlandók, a császár szobra előtt áldozatot bemutatni, ezzel elismerni az ő istenségüket.

A XXI. század világában ma is sok helyütt történnek borzalmas, vallási indíttatású terrortámadások.  Európában is, például Franciaországban. Éppen a napokban értesülhettünk egy nizzai templomban imádkozó hölgy lefejezéséről és még másik két társuk meggyilkolásáról.

Evangélikus őseink az elmúlt századokban sokat küzdöttek azért, hogy Krisztusra mutató hitünket szabadon,  félelmek nélkül gyakorolhassák. Magyarországon ma már senkit nem érhet hátrány vallási meggyőződéséért. Viszont hitvalló örökségünket jó lenne egészen bátran felvállalnunk. Erre kiváló lehetőség például a jövő évben esedékes népszámlálás. Erre bátorít minden velünk szimpatizáló, evangélikusként élő és gondolkodó testvérünket a  most elindult népszámlálási kampány. Ön is segíthet benne, ha közbeszéd tárgyává teszi, ha másokat is hitük megvallására buzdítja!

Köszönettel: Szarka István János

                                 evangélikus